Innovation HDC 2

Innovatie bij Hotraco

Innovatie

Onze automatiseringssystemen richten zich specifiek op de kernprocessen van onze klanten. Daarbij is ‘welzijn’ de drijfveer. Denk hierbij aan dierenwelzijn, gewas-gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hotraco voorziet met haar innovatieve systemen in de actuele behoeften van haar klanten. We blijven continu op de hoogte van de ontwikkelingen in en vragen vanuit de markt. Zo zien we dat onze klanten naast gegevens over bijvoorbeeld klimaat, ook steeds meer behoefte hebben aan data over de kwaliteit van hun eindproduct. Onze automatiseringssystemen zijn we daarom volop aan het innoveren om zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk data over het eindproduct te kunnen leveren.

Samenwerking WUR

Samenwerking met WUR

Hotraco werkt samen met de WUR om innovaties optimaal vorm te geven. Deze samenwerking vindt vaak plaats middels zogeheten PPS-en (Publiek Private Samenwerking), hierbij zoeken universiteiten samenwerking met meerdere bedrijven. De universiteit richt zich op onderzoek, analyse en rapportage. Bedrijven leveren bijdragen vanuit de praktijk zoals proeflocaties, apparatuur en installaties. Onderwerpen die onderzocht worden, richten zich op alle kernprocessen van onze eindgebruikers. Zoals de invloed van klimaat en voer op het diergedrag, dierenwelzijn, groei, uitstoot van mest, gassen en stoffen, het klimaat voor arbeiders én omwonenden.

Wageningen University & Research
Samenwerking onderwijs2

Samenwerking met onderwijsinstellingen

Hotraco is vertegenwoordigd in de CDG-Circular Design Group (www.circulardesigngroup.nl), gevestigd op de Brightland Campus Venlo (Floriade terrein). Dit is een stichting waarbinnen bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken op het gebied van circulaire en duurzaamheidsvraagstukken. Vanuit de CDG hebben we nauwe banden met HAN, HAS-Venlo, Fontys en Avans én werken we samen met een brede studentenpool. De studenten in deze pool kunnen zo kennis maken met ons en met andere regionale bedrijven in de maakindustrie. Deze groep bedrijven heeft zich verenigd onder de naam Land van de Makers.

Land van de Makers
MVO

Duurzaamheid

De innovaties van Hotraco richten zich niet alleen op de kernprocessen van onze klanten. Ook innoveren wij op het gebied van duurzaamheid. Concreet bedoelen wij hiermee de duurzaamheid van alles wat wij fysiek produceren. Denk hierbij aan de keus van materialen en componenten, maar ook energieverbruik én hergebruik. Dit bevordert ook de duurzaamheid van onze klanten en hun werkomgeving. Kortom tijdens de ontwerpfase van onze producten is duurzaamheid een belangrijke en toenemende factor die mee het eindproduct bepaalt. Zo ontwikkelen wij toekomstbestendige systemen die voorzien in de veranderende behoeften van onze eindgebruikers.

Photo

Ontdek meer over het Development Center

Hotraco Development Center